Sprawozdania

SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Informacja dodatkowa za 2023 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2022 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Informacja dodatkowa za 2022 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2021 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Informacja dodatkowa za 2021 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2020 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Informacja dodatkowa za 2020 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2020 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2019 ROK

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Bilans za 2019 rok

Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok

Rachunek przepływów pieniężnych za 2019 rok

Informacja dodatkowa za 2019 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

Sprawozdanie PWM z działalności merytorycznej za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe PWM za 2018 rok

Informacja dodatkowa za 2018 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2018 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2017 ROK

Sprawozdanie PWM z działalności merytorycznej za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe PWM za 2017 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK

Sprawozdanie PWM z działalności merytorycznej 2016

Sprawozdanie finansowe PWM za 2016 rok

Uwaga! Poniższe sprawozdanie dotyczy poprzedniej formy prawnej, tj. PWM S.A.

Sprawozdanie finansowe PWM SA za 2016 rok

SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK

Uwaga! Poniższe sprawozdania dotyczą poprzedniej formy prawnej, tj. PWM S.A.

Sprawozdanie finansowe PWM SA za rok 2015

Sprawozdanie z działalności merytorycznej PWM S.A. w 2015 roku

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×