Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579986-N-2020 w dniu 2020-09-01 r.

Znak sprawy ZZP.261.17.2020.

Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16 września 2020r. do godz. 11:00. Tym samym zmieniono termin otwarcia ofert na 16 września 2020r. godz. 11:30. Poniżej znajduje się stosowna zmiana ogłoszenia oraz SIWZ.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×