Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579986-N-2020 w dniu 2020-09-01 r.

Znak sprawy ZZP.261.17.2020.

Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16 września 2020r. do godz. 11:00. Tym samym zmieniono termin otwarcia ofert na 16 września 2020r. godz. 11:30. Poniżej znajduje się stosowna zmiana ogłoszenia oraz SIWZ.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×