Zamówienia publiczne

OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU – Zakup oprogramowania biurowego i narzędziowego.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Zakup oprogramowania biurowego i narzędziowego.


Znak sprawy: ZZP.261.30.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 764033-N-2020 z dnia 08-12-2020 r.
Poniżej jest do pobrania zaktualizowany w dniu 10.12.2020r. załącznik nr 1 do SIWZ.
Poniżej pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×