Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup licencji w ramach projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Zakup licencji w ramach projektu >Dziedzictwo Muzyki Polskiej<.


Znak sprawy: ZZP.261.29.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615173-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×