Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim Wydawnictwie Muzycznym

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Znak sprawy: ZZP.261.28.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614088-N-2020 z dnia 23-11-2020 r

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×