Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa druku, oprawy i dostawy książek z serii „Małe Monografie” w oprawie miękkiej ze skrzydełkami, klejonej na zimno

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książek z serii „Małe Monografie” w oprawie miękkiej ze skrzydełkami, klejonej na zimno

Znak sprawy: ZZP.261.35.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 771291-N-2020 z dnia 23-12-2020 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.01.2021 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×