Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 598536-N-2020 z dnia 2020-10-16
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.21.2020:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×