Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Produkcja i sukcesywna dostawa brandowanych artykułów papierniczych i gadżetów promocyjnych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Produkcja i sukcesywna dostawa brandowanych artykułów papierniczych i gadżetów promocyjnych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.36.2018

W dniu 3.01.2019 r. Zamawiający zamieścił  na stronie informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 630 649,29 zł brutto, w tym:

 • Zadanie 1.: 12 890,40 zł brutto
 • Zadanie 2.: 14 737,86 zł brutto
 • Zadanie 3.: 45 067,20 zł brutto
 • Zadanie 4.: 10 455,00 zł brutto
 • Zadanie 5.: 33 726,60 zł brutto
 • Zadanie 6.: 11 500,50 zł brutto
 • Zadanie 7.: 30 750,00 zł brutto
 • Zadanie 8.: 14 514,00 zł brutto
 • Zadanie 9.: 23 376,15 zł brutto
 • Zadanie 10.: 6 150 zł brutto
 • Zadanie 11.: 25 153,50 zł brutto
 • Zadanie 12.: 40 184,10 zł brutto
 • Zadanie 13.: 30 996,00 zł brutto
 • Zadanie 14.: 10 639,50 zł brutto
 • Zadanie 15.: 4 747,80 zł brutto
 • Zadanie 16.: 53 302,05 zł brutto
 • Zadanie 17.: 4 031,94 zł brutto
 • Zadanie 18.: 8 585,40 zł brutto
 • Zadanie 19.: 89 461,59 zł brutto
 • Zadanie 20.: 84 095,10 zł brutto
 • Zadanie 21.: 22 927,20 zł brutto
 • Zadanie 22.: 53 357,40 zł brutto

Zestawienie ofert:

 1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę PPHU RARA Sandra Budzińska, ul. Źródlana 18, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zadanie 9. – cena 40 713,00 zł brutto; termin realizacji 13 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 10. – cena 5 904,00 zł brutto; termin realizacji 10 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 11. – cena 25 830,00 zł brutto; termin realizacji 13 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

 1. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę ALDABRA sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Jana III Sobieskiego 32, 05-083 Topolin

Zadanie 1. – cena 5 116,80 zł brutto; termin realizacji 5 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

 1. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę ABAKUS Tomasz Brząkała, ul. Perłowa 7, 55-200 Oława

Zadanie 1. – cena 6 691,20 zł brutto; termin realizacji 5 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 2. – cena 7 872 zł brutto; termin realizacji 5 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

 1. Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Flashbay Ltd, 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf, London, SW6 2TW, United Kingdom

Zadanie 20. – cena 84 095,10 zł brutto; termin realizacji 5 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

 1. Ofert nr 5 złożona przez Wykonawcę Gift More spółka cywilna Renata Lęcka Monika Urban-Demiańczuk, ul. Chrobrego 26A/9, 05-402 Otwock

Zadanie 4. – cena 14 883 zł brutto; termin realizacji 8 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 9. – cena 36 838,50 zł brutto; termin realizacji 14 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 11. – cena 29 397 zł brutto; termin realizacji 21 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 12. – cena 38 523,60 zł brutto; termin realizacji 12 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 14. – cena 9 655,50 zł brutto; termin realizacji 8 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 16. – cena 51 635,40 zł brutto; termin realizacji 10 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Zadanie 19. – cena 119 150,10 zł brutto; termin realizacji 10 dni roboczych; gwarancja zgodnie ze SIWZ; warunki płatności zgodnie ze SIWZ

Kraków, dnia 3 stycznia 2019 r.

 

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Wykonawca, który złożył ofertę powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×