Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony: Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 597620-N-2020 z dnia 2020-10-14 r

Znak sprawy ZZP.261.20.2020.

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×