Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.


Numer referencyjny: ZZP.261.33.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776187-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

UWAGA: Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian, które mogą rzutować na proces złożenia oferty, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami wprowadzanymi do SIWZ oraz umożliwienia dokonania stosownych zmian w ofertach, zmienia termin składania ofert na dzień 09.02.2021 roku godz. 13.00 godzina otwarcia ofert pozostaje niezmienna.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×