Majątek

Mienie PWM obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności użytkowanie wieczyste gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami. PWM posiada również niematerialne autorskie prawa do utworów znajdujących się w katalogach wydawnictwa.

Obiekty służbowe stanowiące własność Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie

Nieruchomość przy al. Zygmunta Krasińskiego 11 A w Krakowie składająca się z:
• budynku o powierzchni użytkowej: 2 613,45 m²
• działki o powierzchni całkowitej: 705 m² (613 m² – budynek, 92 m² – droga)

Podstawa prawna własności:
– Akt Notarialny Numer Repertorium 1147/50 z dnia 27.06.1950 roku;
– Księga Wieczysta KW Nr KR1P/00248846/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
– Wypis z Rejestru Gruntów z dnia 09.07.2015 r.

Obiekty służbowe stanowiące własność Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie

Nieruchomość przy ul. Aleksandra Fredry 8 w Warszawie składająca się z:
• budynku o powierzchni użytkowej: 2164 m²
• działki o powierzchni całkowitej: 986 m²

Podstawa prawna własności:
– Decyzja Nr 261/97 z dnia 23.04.1997 roku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr G.2.I.7224a/92/97/uwł./HŚ;
– Księga Wieczysta KW Nr WA4M/00001249/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
– Wypis z Rejestru Gruntów z dnia 08.10.2015 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH – stan na 31.12.2021 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH – stan na 31.12.2020 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH – stan na 31.12.2019 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH – stan na 31.12.2018 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×