Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie


Znak sprawy: ZZP.261.22.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610315-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.


Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Beneficjenta Projektu pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja” finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×