Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 536469-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.10.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

UWAGA:
W związku z technicznym problemem dotyczącym zamieszczenia załączników nr 6.1 do 6.4 do SIWZ, Zamawiający informuje, że pełna dokumentacja została zamieszczona pod poniższym adresem:
https://pwm.com.pl/pl/zamowienia-publiczne/1/szczegoly/397,ogloszenie-o-zamowieniu—wykonanie-uslug-tworzenia-informacji-o-zasobach–tworzenia-notek-opisow.html

Prosimy o pobieranie i korzystanie z dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×