Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -na usługi społeczne: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi społeczne: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

Postępowanie nr ZZP.261.S.01.2021Publikacja w BZP na platformie e-Zamówienia pod numerem:2021/BZP 00011854/01 w dniu 01.03.2021 r.W postępowaniu składanie ofert oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 135047d7-1fca-4fd8-a346-a6e0799eb2aaUWAGA: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 16.03.2021 r. na godzinę 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 16.03.2021 r. na godzinę 12:00.

Bardzo prosimy o składanie załącznika nr 5 do SWZ - Wykaz osób razem z ofertą

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×