Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Rozbudowa Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Znak sprawy: ZZP.261.26.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613818-N-2020 z dnia 23-11-2020 r

UWAGA: Mając na uwadze zmiany wzorów umowy, o charakterze porządkującym i precyzującym zasady wykonania zamówienia, jak również udzielone odpowiedzi, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z nimi oraz rozważenia czy wpływają one na treść przygotowywanych ofert, zmienia się termin składania ofert na dzień 01.12.2020 roku. Miejsce i godzina składania/otwarcia ofert pozostają niezmienne.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×