Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: zakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.19.2019

UWAGA: W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 5 grudnia 2019r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×