Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych

W związku z technicznym problemem dotyczącym zamieszczenia załączników nr 8.1-8.5 do SIWZ, Zamawiający informuje, że pełna dokumentacja została zamieszczona pod poniższym adresem:
https://pwm.com.pl/pl/zamowienia-publiczne/1/szczegoly/228,ogloszenie-o-zamowieniu---wykonanie-skladu-komputerowego-partytury-utworow-ekstrakcje-glosow-oraz-naniesienie-poprawek-korektowych-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-digitalizacja-zasobow-bedacych-w-posiadaniu-polskiego-wydawnictwa-muzycznego-wspo.html
Prosimy o pobieranie i korzystanie z dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.20.2018
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 587188-N-2018 w dniu 11.07.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×