Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.13.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566131-N-2019 w dn. 28.06.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa.

UWAGA:

W związku z technicznym problemem dotyczącym zamieszczenia załączników nr 8.1-8.5 do SIWZ, Zamawiający informuje, że pełna dokumentacja została zamieszczona pod poniższym adresem:
https://pwm.com.pl/pl/zamowienia-publiczne/1/szczegoly/332,ogloszenie-o-zamowieniu---wykonanie-skladu-komputerowego-partytury-utworow-ekstrakcje-glosow-oraz-naniesienie-poprawek-korektowych.html

Prosimy o pobieranie i korzystanie z dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×