Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie korekty nutowej utworów na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Wykonanie korekty nutowej utworów na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.22.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 603061-N-2018 w dniu 10.08.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

 

UWAGA:

W związku z technicznym problemem dotyczącym zamieszczenia załączników nr 8.1-8.5 oraz 9.1-9.5 do SIWZ, Zamawiający informuje, że pełna dokumentacja została zamieszczona pod poniższym adresem:
https://pwm.com.pl/pl/zamowienia-publiczne/1/szczegoly/243,ogloszenie-o-zamowieniu—wykonanie-korekty-nutowej-utworow-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-digitalizacja-zasobow-bedacych-w-posiadaniu-polskiego-wydawnictwa-muzycznego-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w.html
Prosimy o pobieranie i korzystanie z dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×