Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato” – produkcja i dostawa koszulek.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato” – produkcja i dostawa koszulek.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato” – produkcja i dostawa koszulek.

Znak sprawy: ZZP.261.23.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607787-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

W dniu 10-11-2020r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540224461-N-2020 oraz zmodyfikowano zał. nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 1.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×