Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – „Usługa druku, oprawy i dostawy książki w twardej oprawie: Jerzy Artysz w rozmowie z A. Laskowskim i S. Wachowską ‚Poszukiwanie’ – seria Opera” (ZZP.261.04.2022)

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×