Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia I i II kwartał 2021+ seria NAJ

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych - rzuty i wznowienia
I i II kwartał 2021+ seria NAJ


Znak sprawy: ZZP.261.36.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 771611-N-2020 z dnia
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.01.2021 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×