Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD"”Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.08.2019 r. pod nr 2019/S 159-392728.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2019

Identyfikator postępowania na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem konta ePuap:
e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

Klucz publiczny do szyfrowania oferty na stronie miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

UWAGA:

a) dotycząca Zał. nr 6.3 – Zad. 3 – rubryki 15 i 16 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki ma być ceną jednostkową za składkę, dotyczącą 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. koszt druku środka, druku okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).

b)dotycząca Zał. 6.4 – Zad. 4 – rubryki 16, 17, 18 i 19 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki kolorowej oraz Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki czarno-białej ma być ceną jednostkową za składkę, odnoszącą się do 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. druk środka, druk okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).

c) dotycząca załącznika 6.3 i załącznika nr 6.4 – Wykonawca jako pierwszą wartość wpisuje „cenę NETTO wykonania 1 składki”, a następnie dokonuje przeliczenia pozostałych rubryk zgodnie z formularzem specyfikacji techniczno-cenowej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×