Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 598536-N-2020 z dnia 2020-10-16
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.21.2020:

UWAGA: Termin składania ofert oraz otwarcia został zmieniony na dzień 28.10.2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×