Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGA DRUKU, NR REF. ZZP.261.15.2019

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa druku, oprawy i dostawy wydawnictw nutowych – druk z plików pdf

Identyfikator postępowania w MiniPortalu 6ced9e30-3bfa-42b9-af6a-0494abdff8f4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.08.2019 r. pod nr 2019/S 162-398681

UWAGA: Przy składaniu oferty i wypełnianiu "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" -> "numer ogłoszenia TED" nalezy wpisać cały numer podany na miniportalu tj. nr ogłoszenia 2019/S 162-398681/nr referencyjny: ZZP.261.15.2019

UWAGA: Przy składaniu oferty i wypełnianiu „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” -> „numer ogłoszenia TED” należy wpisać cały numer podany na miniportalu tj. nr ogłoszenia 2019/S 162-398681/nr referencyjny: ZZP.261.15.2019

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×