Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Sukcesywna dostawa nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywną dostawę nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2019 r. pod nr 2019/S 133-326414.


PROCUREMENT NOTICE - Successive supply of sheet music published by foreign publishing houses
Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
invites you to submit an offer in the proceedings conducted as open tender proceedings for a successive supply of sheet music published by foreign publishing houses.

The procurement notice was published in the supplement to the Official Journal of the European Union on 12.07.2019 under no.: 2019/S 133-326414.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×