Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa zasilacza awaryjnego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania drukiem.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Dostawa zasilacza awaryjnego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania drukiem.


Znak sprawy: ZZP.261.25.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614508-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×