Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (nr ref. ZZP.261.25.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 616648-N-2017 w dniu 15.11.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500059249-N-2017 w dniu 15.11.2017 r. - zmiana dotyczy Wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500061695-N-2017 w dniu 21.11.2017 r. - zmiana dotyczy terminu skłądania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23.11.2017 r. (czwartek) na godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 23.11.2017 r. (czwartek) na godz. 10:15 (Salon, I piętro).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×